HET INITIATIEF

Momentum is een muzikaal theaterproject met een uitgebreid cultureel en educatief randprogramma,  geïnitieerd door Stichting Dok-C.


De voorstelling wordt tot stand gebracht dóór en vóór de inwoners van de Hoeksche Waard, in samenwerking met een professioneel artistiek en productioneel team. Een groot deel van het team komt oorspronkelijk uit de Hoeksche Waard.

 

Deze kennismaking tussen professionals en deelnemers zorgt voor een stimulans in regionale ontmoetingen en samenwerkingen waarin verdere ontwikkelingen mogelijk zijn.

 

De Hoeksche Waard is een plek van het water. Vrijheid verbonden aan water.

Momentum had in 2020 plaats gevonden, het jaar waarin Nederland vierde dat het 75 jaar geleden bevrijd werd van de Duitse bezetting. Echter, in 2020 werd Nederland plots overdonderd door een microscopische onderdrukker: Corona. Een vrijheidsbeperkend virus. Een regio, en dus een land, wat 75 jaar Vrijheid had moeten vieren maar geconfronteerd werd met de existentiële vraag hoe kwetsbaar onze vrijheid is. Het is om die reden dat het thema ‘vrijheid’ een veelzeggende rol speelt in het theaterproject.
Momentum vindt nu in 2022 plaats, en dat is 600 jaar na de St.Elisabethsvloed. Een gebeurtenis die het Hoeksche Waardse landschap van nu heeft gevormd. Uiteindelijk geeft dit het project nog meer diepgang en lading.

Kortom, in één jaar tijd beleven de deelnemers en het publiek, in samenwerking met de professionele kunstenaars, ondersteunende cultuurdragers, middels theater en randactiviteiten de aangedragen thema’s en ontstaat er een gezamenlijke beleving

CLOCK_LOS_WHITE-05.png
CLOCK_LOS_WHITE-04.png
CLOCK_LOS_WHITE-03.png
CLOCK_LOS_WHITE-01.png
CLOCK_LOS_WHITE-02.png

Hoe vrij is een volk en zijn land?

De oplossing wordt niet aangedragen, maar zet door theatrale verbeelding  aan tot denken.

2020-288 - Credit Adrian Kuipers-2 kopie