DE VOORSTELLING

Verhaal 

1421: De verwondering over onvrijheid

 

Ridder Jacob, strijder in de Hoeksche en Kabeljauwse twisten, keert na een maandenlange strijd terug naar huis. Terug naar zijn vrouw Elisabeth en haar twee huismeiden Beatrijs en Marian. Een periode van vrede komt abrupt tot stilstand wanneer Jacob arriveert en met een ijzeren vuist het reilen en zeilen rondom deze vrouwen regeert. De huiselijke vrede wordt gruwelijk verstoort wanneer Jacob het pasgeboren kind van de huismeid Beatrijs opeist, om het intense verlangen, van zijn onvruchtbare vrouw Elisabeth, naar een kind te vervullen. Tijdens de nacht van de Sint Elisabethsvloed ziet Beatrijs haar kans, met hulp van Marian, een levensingrijpende keuze te maken om zichzelf én haar kind te bevrijden van de onderdrukking. Wat is een leven zonder vrijheid?

 

 

1944: De onmogelijkheid van vrijheid

 

Bea, boerendochter van Marie, staat op het punt om haar geheime liefde Jakob, een Duitse geïnterneerde soldaat, het nieuws te brengen over hun nog ongeboren baby. Nog voordat ze het heugelijk toekomstperspectief kan delen waarschuwt Jakob Bea en haar moeder dat ze moeten evacueren. De Duitse bezetting zal spoedig het eiland onder water zetten. Ook Marie, moeder van Bea, draagt een geheim. Zij biedt Elizabeth, een Jodin op de vlucht, onderdak.

Vlak voordat het definitieve afscheid nadert raakt Jacob in gewetensnood als hij verontrustend nieuws van het thuisfront ontvangt. De gemoederen tussen Bea, Marie en Jakob lopen op en belangen conflicteren. 

Is liefde en vrijheid in tijden van bloedvergieten mogelijk?

 

 

2071: De onvermijdelijkheid van vrijheid

 

50 jaar in de toekomst. De Hoeksche Waard lijkt wederom op het landschap zoals het gebied was na de Sint Elisabethsvloed van 1421. Echter is het niet alleen water wat grenzen overspoelt. Een vloed van mensen heeft het versnipperde, overgebleven land van de Hoeksche Waard bevolkt. Tegenover een groep vluchtelingen, die huis en haard hebben achter moeten laten, staan twee regeringsleiders. De linkse extremist Be en de rechtse extremist Elsie. Beiden vrouwen kijken toe op een volk dat hun land overspoelt, met ieder een eigen ideologie voor een weg naar vrijheid.

Temidden van het volk zijn twee vluchtelingen aangespoeld. Maria verlangt hoopvol naar een nieuwe toekomst. Jack, een gebroken man, heeft alle hoop laten varen. Geeft een ideologie of hoop uiteindelijk vrijheid?

Vrijheid & Water 

De Hoeksche Waard was ooit een waterland, een moeras.  In de loop der tijd ingepolderd, bebouwd, bewoond, bevochten en verdronken. Het is een plek van het water. Vrijheid verbonden aan water, oftewel leven en dood.

Water verzwelgt, verdeelt en verdrijft. Het beperkt en ontneemt de vrijheid. Maar water brengt het land ook welvaart, voorspoed en levensvreugde. Vrijheid is net als water. Het geeft leven en het ontneemt leven. Een vicieuze cirkel. Alsof er niets is gebeurd. 

 

Dit circulaire synoniemenspel van vrijheid en water is een constellatie van drie momenten gegrepen uit de tijdlijn van de Hoeksche Waard. Overheersing, kwetsbaarheid van geestelijke en materiële verworvenheid, de verplichting ze te beschermen en hoe je dat doet zonder ze te verliezen is de focus. Hoe vrij is een volk en zijn land? De oplossing wordt niet aangedragen, maar Momentum zet door theatrale verbeelding aan tot denken.

Corona-proof

Aanvankelijk zou Momentum in een traditionele theateropstelling worden gespeeld. Het publiek en daartegenover de bühne. De corona-crisis zorgde voor de vraag: hoe is deze voorstelling nog mogelijk, zelfs wanneer de huidige maatregelen nog gelden?

Gebruikmakend van een spannende opstelling van de tribune, een grens doorbrekende rol van een groot koor en de toepassing van spectaculaire videotechnieken, maakt Momentum een meeslepende theaterbeleving waarbij alle huidige Coronamaatregelen in acht worden genomen.